Solutions

"Pidän tärkeänä luottamuksen rakentamista ja avoimuutta, sillä vain liittymällä toisiin ja jakamalla omastamme olemme jotain enemmän kuin ryhmä yksilöitä."

Tarjoan ohjausta, valmennusta ja koulutusta yksilöille ja ryhmille. Innostan ja aktivoin ja kutsun kaikki osallistujat prosessiin, jossa oma ja jaettu ajatustyö, osallistuminen ja oivallukset ovat keskiössä. Uskon, että jokainen ihminen Jumalan luomana ja rakastamana on kaiken tuen ja avun arvoinen. Muilta osin työni ei perustu uskomuksiin vaan pitkään ja monipuoliseen kokemukseen työelämässä, ja hankittuun osaamiseen sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Käytössäni on useita toiminnallisia menetelmiä, joita käytän joustavasti avaamaan, suuntaamaan ja fokusoimaan toimintaa.

Ohjaus sopii sinulle, joka pohdit elämän suuria kysymyksiä ja etsit omaa suuntaasi. Ehkä kaipaat jotain, mutta et oikein tiedä mitä. Anna minun kulkea hetki kanssasi!

Valmennuksesta on hyötyä sinulle ja teille, joilla on tavoite, jota kohti kuljette. Ehkä haluatte oppia uutta, muokata työtä tuottavammaksi tai uudenlaiseksi tai parantaa (työ)elämänlaatua. Etsitään yhdessä tapa edetä!

Koulutus sopii ryhmille, jotka haluavat syventää olemassa olevaa osaamista tai oppia uutta. Koulutukseni eivät ole kalvosulkeisia vaan aktiivisia ja yhteisöllisiä ymmärtämiseen ja muutokseen tähtääviä prosesseja, joiden kesto räätälöidään jokaisen ryhmän tarpeita vastaavaksi.

Olen hyväntuulinen, innostava ja innovatiivinen kouluttaja. En päästä itseäni helpolla ja innostan myös valmennettavani haastamaan itsensä. Kouluttajana olen ryhmädynamiikan taitaja ja ryhmien ohjaaja. Pidän tärkeänä luottamuksen rakentamista ja avoimuutta, sillä vain liittymällä toisiin ja jakamalla omastamme olemme jotain enemmän kuin ryhmä yksilöitä.

Luennot ja työpajat sopivat erilaisiin tilaisuuksiin esim. seminaareihin, teemakokouksiin ja työyhteisöjen kehittämispäiviin. Puhun mm. resilienssistä, rakkaudesta ja monikulttuurisesta erityisosaamisesta. Monikulttuurinen erityisosaaminen perustuu luottamukseen ja samankaltaisuuden tunnistamiseen kulttuuri- ja kielieroista huolimatta, ja se helpottaa yhteistyötä kaikissa yhteisöissä. Luentojen ja työpajojen sisältö, kesto ja hinta sovitaan tilannekohtaisesti.

Puheenvuorot ja kirjoitukset. Olen ilmaisun ammattilainen ja ajattelen, että mitä tahansa puhun tai kirjoitan, fokus on aina kuulijassa, ei minussa itsessäni. Rakastan sitä, että saan kohdata ja koskettaa puheen ja tekstien kautta. Rakastan hyvän puhumista ja uskon, että rakkaudellinen ja toivoa välittävä ilmaisu ei koskaan mene hukkaan.